Relatie- en gezinstherapie

Een belangrijke specialisatie van praktijk Hoppenbrouwers is de systeembehandeling. Het is een wezenlijk andere benadering dan de in het algemeen gepraktiseerde individuele klacht- en oplossingsstrategie.

Psychische problemen worden gezien als resultaat van interactie tussen de cliënt en zijn omgeving. De context wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.