Psychotherapie

De praktijk in Breda heeft zich gespecialiseerd in de psychotherapeutische aanpak van psychische problemen. Dit wil zeggen dat via het gesprek achtergronden, drijfveren en traumata van complexere problemen geanalyseerd worden en dat van daar uit gekeken wordt naar bij de persoon en zijn geschiedenis passende oplossingen. Psychotherapie kan klacht- of persoonsgericht zijn. Dokter Hoppenbrouwers geeft de meer persoonsgerichte psychotherapieën, zijn twee medewerkers verzorgen de klachtgerichte behandelingen.

Dokter Hoppenbrouwers is opgeleid in de Psychodynamische en Experientiele (cliëntgerichte) psychotherapie, in de Gedrags,- en Cognitieve psychotherapie en Systeemtherapie (voor partnerrelatie en gezin).