Psychiatrie

Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen. De psychiater kijkt niet alleen naar de psychologische en sociale achtergronden van een probleem, maar tevens naar eventuele lichamelijke oorzaken of begeleidende verschijnselen.
Er is zelden één duidelijke oorzaak te vinden voor een psychiatrische aandoening. Erfelijkheid, aanleg (temperament), vroege ervaringen (kindertijd),maar ook huidige omgevingsfactoren zoals werk, relatie, etc. bepalen mede of een persoon last krijgt of slecht gaat functioneren.

Psychiatrie werkt in principe volgens het medisch model en maakt daarnaast gebruik van biologische, sociale en psychologische invalshoeken.Behandelingen kunnen bestaan uit verschillende modaliteiten waaronder diverse soorten gesprekstherapieën, begeleiding en medicamenteuze behandeling.

Psychiatrie wordt o.a. beoefend door psychiaters. Daarnaast zijn er nog veel andere behandelaars die zich met psychiatrische patiënten/cliënten bezig houden. Voorbeelden hiervan zijn sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, klinisch psychologen, GZ-psychologen, maatschappelijk werkers en huisartsen.
De psychiater is - met de huisarts - als enige gerechtigd medicatie voor te schrijven.

Psychiatrische hulpverlening kan zowel klinisch als ambulant gegeven worden. Ambulante hulpverlening wil zeggen dat de behandeling plaatsvindt zonder dat de patiënt opgenomen wordt. De behandeling of begeleiding vindt in de praktijk plaats, maar kan, indien nodig, ook op een andere locatie geboden worden.